O nas

Kadrę pedagogiczną stanowią osoby młode, kreatywne, kochające dzieci oraz posiadające niezbędne kwalifikacje pedagogiczne.
Ideą przewodnią pracy naszych terapeutów jest przede wszystkim poszanowanie godności dziecka, współpraca z dzieckiem, motywacja oraz indywidualne podejście, które jest realizowane na drodze edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej.

- mgr Aleksandra Kosz – dyrektor Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego "Akademia Małego Człowieka", psycholog, certyfikowany terapeuta behawioralny.
W 2004 roku ukończyłam studia psychologiczne w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na Wydziale Psychologii Klinicznej. Natomiast w roku 2008 ukończyłam studia podyplomowe: "Stosowana Analiza Zachowania" prowadzone w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie, a następnie uzyskałam tytuł "terapeuty certyfikowanego".
W 2005 r. rozpoczęłam pracę z małymi dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych według metod Stosowanej Analizy Zachowania (terapii behawioralnej). Od początku mojej praktyki zawodowej do chwili obecnej zgłębiam problematykę dotyczącą zaburzeń autystycznych poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach i kursach. Od 2010 roku prowadzę Punkt Terapeutyczno-Szkoleniowy "Droga", a w roku 2014 w odpowiedzi na potrzeby rodziców dzieci ze spektrum autyzmu otworzyłam przedszkole terapeutyczne o profilu behawioralnym.

- mgr Magdalena Gałeczka - zastępca dyrektora Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego "Akademia Małego Człowieka", logopeda, terapeuta behawioralny
Jestem absolwentką studiów filologii polskiej, podyplomowych studiów logopedycznych oraz podyplomowych kwalifikacyjnych studiów pedagogicznych.
Od 2011 roku pracuję jako logopeda m.in. w przedszkolu w Chorzowie, natomiast w roku 2012 rozpoczęłam pracę z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Punkcie Terapeutyczno- Szkoleniowym "Droga" na stanowisku terapeuty behawioralnego oraz od 2014 w przedszkolu terapeutycznym "Akademia Małego Człowieka".
Moje zainteresowania krążą wokół zagadnień pedagogicznych, psychologicznych i medycznych. A mój zawód to odzwierciedlenie moich pasji. Wciąż czując niedosyt wiedzy, regularnie podnoszę swoje kwalifikacje o kursy i szkolenia związane ze wspomaganiem rozwoju dziecka, m.in ukończyłam szkolenie z zakresu: Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, III-stopniowy kurs "Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem", jak również uczestniczyłam w szkoleniach i warsztatach doskonalących pracę terapeuty behawioralnego organizowanych przez PSTB oraz fundację "Od początku".

- mgr Kinga Wójcik - oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta behawioralny
Jestem absolwentką studiów realizowanych na Politechnice Śląskiej o kierunku: Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z zakresu Oligofrenopedagogiki, oraz logopedii ogólnej i klinicznej jak również terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Pracę z osobami z niepełnosprawnością rozpoczęłam już w szkole licealnej w ramach wolontariatu w "Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym", a następnie w  Niepublicznej Szkole Terapii Behawioralnej dla Dzieci z Autyzmem.Pracę zawodową rozpoczęłam w 2015 roku jako nauczyciel wiodący w Ośrodku Rehabilitacyjno - Edukacyjnym dla Wyjątkowych Dzieci we Wrocławiu, a aktualnie pracuję na stanowisku terapeuty w przedszkolu "Akademia Małego Człowieka". Ponieważ moje główne zainteresowania krążą wokół zagadnień komunikacji alternatywnej, ukończyłam kurs języka migowego- I stopnia i kurs komunikacji alternatywnej PECS- I stopnia, a także posiadam umiejętność pracy w oparciu o alfabet Lorme'a oraz pismo Braille'a, co znacznie poszerza oddziaływania terapeutyczne z dziećmi z zaburzeniami komunikacyjnymi.

- mgr Magdalena Szantyr - psycholog kliniczny, terapeuta behawioralny
Ukończyłam Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Moje zainteresowania skupiają się na psychologii klinicznej, rozwojowej a także neuropsychologii. Swoją pracę zawodową związałam z dziećmi, gdyż praca z nimi sprawia mi ogromną satysfakcję. Pragnę rozwijać się i doskonalić w tym co robię, dlatego kontynuuję naukę na studiach podyplomowych oraz podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Ukończyłam III-stopniowy kurs "Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem", studiuję także "Przygotowanie Pedagogiczne" oraz "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka". Po odbyciu stażu zawodowego w pracy terapeutycznej według założeń Stosowanej Analizy Zachowania, pracuję obecnie jako terapeuta behawioralny dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu terapeutycznym "Akademii Małego Człowieka" oraz w Punkcie Terapeutyczno - Szkoleniowym "Droga".

- mgr Izabela Famuła - oligofrenopedagog, terapeuta
Jestem absolwentką studiów pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyłam studia podyplomowe o kierunku: Edukacja elementarna: kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne oraz przygotowanie pedagogiczne w Centrum Kształcenia Ustawicznego –Andragog w Opolu. W 2016 roku ukończyłam studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki w GWSP w Gliwicach.
Doświadczenia w pracy z dziećmi nabierałam podczas praktyk w szkole podstawowej oraz pracując jako wychowawca w Dziennym Punkcie Wsparcia dla dzieci i młodzieży. Doświadczenie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnością zdobyłam natomiast w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Gliwicach pracując jako wychowawca świetlicy integracyjnej.
Obecnie, po ukończeniu stażu zawodowego w pracy terapeutycznej wg metod „Stosowanej Analizy Zachowania” prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolu terapeutycznym "Akademii Małego Człowieka" oraz w Punkcie Terapeutyczno - Szkoleniowym "Droga".

- mgr Katarzyna Jeziorska – logopeda, terapeuta behawioralny
W 2011 roku ukończyłam magisterskie studia filologiczne o specjalności komunikacja społeczna. Po studiach rozpoczęłam karierę zawodową i równolegle podjęłam podyplomowe studia logopedyczne. Moje wykształcenie uzupełniłam także o przygotowanie pedagogiczne.  Uczestniczę w wielu szkoleniach i kursach z zakresu pedagogiki i logopedii, dzięki którym wciąż poszerzam zasób swojej wiedzy i umiejętności, a praca terapeutyczna sprawia mi wiele radości i satysfakcji.  
 Obecnie pracuję w przedszkolu terapeutycznym "Akademia Małego Człowieka" oraz w Punkcie Terapeutyczno - Szkoleniowym "Droga", gdzie, po pomyślnie zakończonym stażu oraz ukończeniu III-stopniowego kursu Stosowanej Analizy Zachowania, zajmuję się terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.   

- mgr Wiktoria Serafin - pedagog, artterapeuta, animator kultury, terapeuta behawioralny
Jestem absolwentką magisterskich studiów pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyłam również III- stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania oraz praktyczny staż w przedszkolu terapeutycznym "Akademia Małego Człowieka".
Pierwsze kroki w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu stawiałam pracując w Warszawie w Montessoriańskim Integracyjnym Przedszkolu Terapeutycznym oraz w przedszkolu specjalnym.
Aktualnie kontynuuję mój rozwój zawodowy kształcąc się na kierunku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oraz podnoszę swoje kwalifikację o kursy i szkolenia z zakresu terapii behawioralnej.

- mgr Sara Kuźnik - pedagog opiekuńczy,opiekuńczo-wychowawczy,resocjalizacyjny, terapeuta behawioralny, doktorantka III roku Nauk o Rodzinie.
Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim, gdzie obecnie jestem doktorantką. Praca naukowa, którą obecnie przygotowuję dotyczy medycyny predyktywnej, genetyki klinicznej i bioetyki. Doświadczenie w pracy z dziećmi nabywałam na praktykach zawodowych i zajęciach terenowych. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne. Naukowo rozwijam się biorąc udział jako słuchacz i prelegent w licznych konferencjach oraz sympozjach krajowych i międzynarodowych. Obecnie pracuję w przedszkolu terapeutycznym "Akademia Małego Człowieka" oraz w Punkcie Terapeutyczno - Szkoleniowym "Droga", gdzie, po pomyślnie zakończonym stażu oraz ukończeniu III-stopniowego kursu Stosowanej Analizy Zachowania, zajmuję się terapią dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.   

- mgr Sonia Kordusiak - pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta behawioralny.
Od 2010 roku jestem absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z zakresu: Edukacji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych umysłowo, oraz absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach o specjalności: Pedagogika specjalna z informatyką w kształceniu specjalnym.
W 2012 roku ukończyłam również studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim, na kierunku: Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopadagogiką.
Obecnie, po odbyciu stażu związanego z pracą terapeutyczną wg metod "Stosowanej Analizy Zachowania" i ukończeniu  III-stopniowego kursu "Stosowanej Analizy Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem", prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Punkcie Terapeutyczno - Szkoleniowym "Droga".

 Punkt Terapeutyczno - Szkoleniowy "DROGA" to

> Terapia indywidualna dla małych dzieci

> Grupy terapeutyczne dla dzieci

> Diagnoza funkcjonalna

> Testy psychologiczne

> Konsultacje terapeutyczne dla rodziców

Godziny otwarcia

  • Pon-Wt  | 08:00-18:00
  • Śr-Pt      | 08:00-18:00
  • Sobota   | Tel
  • Niedziela | Zamknięte

Szybki kontakt

Zapraszamy do kontaktu

  • Szałsza, 42-677
    ul. 1 Maja 4,
  • [0048] 693 20 50 40
  • biuro@autyzm-droga.pl
© 2017 Punkt Terapeutyczno - Szkoleniowy "Droga"